veřejné prostory

Návrhy a projekty zahradních a krajinářských úprav:

„Věříme, že prostor, který nás obklopuje, utváří naši osobnost a zvyšuje kvalitu života“

Jsme schopni proměnit veřejné prostory Vašeho města s důrazem na jejich jedinečnost, provozní, funkční a výtvarně architektonické řešení. Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci k realizaci a poskytneme autorský dozor.

PORTFOLIO

Úvaly
Rekonstrukce náměstí
Ostrava
předprostor obchodního centra avion
Úvaly
zelená proměna města
Ostrava
Avion sport park
Podivín
květinový záhon u bytového domu
Vysoké Mýto
květinové záhony na náměstí a u nemocnice
Ústí Nad Orlicí
Zahradní centrum Zahradnictví šťastný
ukázkové zahrady
Vysoké Mýto
obnova historických parků
Výběr zakázek
ukázky dokumentací

VYBRANNÉ Reference

Praha – revitalizace Sofijského náměstí, část vegetační úpravy (2018, 2020)

Vysoké Mýto – Studie řešení obnovy parku Havlíčkovy sady (2020)

Vysoké Mýto – Revitalizace území bývalých kasáren, vegetační úpravy (2020)

Hustopeče – Studie řešení atria hotelu Amande (2020)

Praha – Churchill office, Návrh střešní zahrady (2019)

Praha – Revitalizace Komořanského náměstí, část vegetační úpravy (2019)

Moravská Třebová – Návrh vegetačních úprav vybraných lokalit města (2020)

Dětřichov – Studie úprav okolí pomníku nacistickým obětem (2019)

Mladá Boleslav – Návrh řešení zeleně v okolí administrativní budovy (2019)

Dolní Dobrouč – Návrh vegetačních úprav vybraných lokalit města (2019, 2020)

Velké Bílovice – Návrh vegetačních úprav ulice Slíny (2019)

Tatenice – Nový obecní park (2019, 2020)

Lubník – Studie řešení úprav obecního parku (2019)

Dobříkov – Studie úpravy okolí dřevěného kostela Všech Svatých (2019)

Úvaly – Návrh meditační zahrady (2019)

Džbánov – Návrh nového obecního parčíku (2019)

Chroustovice – Návrh nového parku u řeky Novohradky (2019)

Vysoké Mýto – Jungmannovy sady, koncepce rozvoje (2018)

Ostrava – Městečko bezpečí, část vegetační úpravy (2018)

Ostrava – Návrh vegetačních úprav předprostoru obchodního centra Avion Shopping Park (2017)

Ostrava – Návrh vegetačních úprav Avion Sport Parku (2017)

Bratislava – Studie řešení předprostoru obchodního centra Avion Shopping Park (2017)

Vysoké Mýto – Návrh revitalizace parku Otmara Vaňorného (2017)

Vysoké Mýto – Návrh revitalizace parku Masarykovy Sady (2017, 2018)

Slatinice – Studie řešení předprostoru historické budovy lázní Slatinice (2017)

Ostrava – Návrh zeleně pro akci „Nové fasády pro Avion Shopping park Ostrava“ (2017)

Náchod – Návrh dobové rekonstrukce prvorepublikové vilové zahrady (2017) 

Úvaly – Návrh vegetačních úprav areálu základní školy (2017)

Úvaly – Návrh zeleně v rámci akce rekonstrukce náměstí (2017)

Vysoké Mýto – Návrh květinových záhonů na náměstí Přemysla Otakara II. (2017)

Vysoké Mýto – Návrh vegetačních úprav areálu nemocnice (2017)

Úvaly – Regenerace Nachlingerova parku (2016)

Vysoké Mýto – Návrh vegetačních úprav vybraných lokalit města (2016 až 2020)

Úvaly – Návrh vegetačních úprav vybraných lokalit města (2016 až 2020)

Lanškroun – Návrh parkové úpravy v okolí kostela sv. Jana Křtitele v Žichlínku (2015)

Lanškroun – Parková úprava a naučná stezka „Říční krajina Žichlínku“ (2015)

Česká Třebová – Návrh dobové rekonstrukce prvorepublikové vilové zahrady (2015) 

Brno – Návrh zahradně architektonických úprav areálu školy pro zrakově postižené (2014)

Ústí nad Orlicí – Návrh vegetačních úprav centra sociální péče (2013)

Opočno – Návrh květinových záhonů na vybraných lokalitách města Opočno (2013)

Ústí nad Orlicí – Vegetační úpravy okolí budovy plaveckého bazénu (2013)

Lanškroun – Vegetační úpravy cyklostezky

Žichlínek – Lanškroun (2013)

Lanškroun – Parkové úpravy v lokalitě Maniny (2012)

Ústí nad Orlicí – Studie řešení okolí Roškotova divadla (2012)

ODBORNÉ ČLÁNKY
A PUBLIKACE

ŠTEFL, L., ŠIMEK, P. Management městské zeleně – nástroje a koncepční přístup. Inspirace, 2020, 1, p. 15–17. ISSN 2464-5893.

ŠIMEK, P. ŠTEFL, L. Pasport zeleně – proč je důležitý a co obsahuje. Inspirace, 2020, 2, p. 27–29. ISSN 2464-5893.

ŠIMEK, P. ŠTEFL, L. Plán péče a náklady na udržovací péči. Inspirace, 2020, 2, p. 36–38. ISSN 2464-5893.

PEJCHAL, M. — ŠTEFL, L. An assortment of woody plants produced in the manor of nové dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: European, asian and north african taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019. sv. 67, č. 5, s. 1195–1212. ISSN 1211-8516.

PEJCHAL, M. — ŠTEFL, L. An assortment of woody plants produced in the manor of Nové Dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: North American taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019. sv. 67, č. 4, s. 981–992. ISSN 1211-8516.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu kvality provedených prací. In Dřeviny mimo les III: sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2018, s. 45–49. ISBN 978-80-88238-08-9

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky – certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-507-7

ŠIMEK, P. — ŠTEFL, L. Následná péče jako předpoklad funkčnosti vilové zahrady první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, s. 144–158. ISBN 978-80-86874-86-9.

KUŤKOVÁ, T. – UHER, J. – ŠTEFL, L. – PILUŠOVÁ, B. – MIKSOVÁ, L. Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. – certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

STEINOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. – KLASOVÁ, K. – KUŤKOVÁ, T. – MARTINEK, J. – PILUŠOVÁ, B. – ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.

STEINOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. – KLASOVÁ, K. – KUŤKOVÁ, T. – MARTINEK, J. – PILUŠOVÁ, B. – ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 302 s. ISBN 978-80-86874-80-7.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů v městském prostředí (kvalita výpěstků, výsadby a následné péče). In Dřeviny mimo les. 1. vyd. Chrudim: EKOMONITOR, 2016, s. 40–44. ISBN 978-80-86832-93-7.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Indikátory skladby a prostorové struktury systému městské zeleně. Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo. 2015. sv. XVII, č. 2, s. 6–13. ISSN 1338-4430.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů v městském prostředí (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče). In Dřeviny mimo les III. Hradec Králové: Ekomonitor.

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Systémy zeleně malých měst. Zahrada, park, krajina. 2014. sv. XXIV., č. 3, s. 60–64. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. Kvalitativní indikátory – možné přístupy k hodnocení veřejné zeleně. Vše pro zeleň. 2014. sv. V, č. 1, s. 46–48. ISSN 1805-8965.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Jak kvalitně pečovat o stromy v městském prostředí? Dbejte na prevenci. Moderní obec. 2014. sv. xx, č. 7, s. 20. ISSN 1211-0507.

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Kterých nejčastějších omylů se v péči o zeleň dopouštějí obce? Moderní obec. 2014. sv. xx, č. 7, s. 19–20. ISSN 1211-0507.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně. In Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014, s. 101–111. ISBN 978-80-87756-06-5.

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Methodology of clipped woody vegetation elements assessment. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014, s. 96–99. ISBN 978-80-552-1262-3.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Příčiny poškození stromů v městském prostředí (ve vztahu k managementu sídelní zeleně) na příkladu města Ostravy. Acta Pruhoniciana. 2014. sv. 106, č. 1, s. 27–33. ISSN 1805921X.

ŠTEFL, L. Quality indicators of status and maintenance of urban greenery. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014, s. 107–111. ISBN 978-80-552-1262-3.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Trávníky a stabilita ploch městské zeleně. In TRÁVNÍKY 2014. 1. vyd. Hrdějovice: Ing. Jana Lepičová – Agentura BONUS, 2014, s. 11–15. ISBN 978-80-86802-19-0.

ŠTEFL, L. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Dřeviny mimo les. Hradec Králové: Ekomonitor.

ŠTEFL, L. Využití přístrojových metod k hodnocení stability stavu stromů. In Dřeviny mimo les. Hradec Králové: Ekomonitor.

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Evaluation of the taxonomic composition of shaped vegetation elements in important historical gardens and parks of the Czech Republic. In Proceedings of 3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 2013. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013, s. 260–264. ISBN 978-80-7375-892-9.

ŠTEFL, L. – MATIOVÁ, S. Kvalitativní indikátory stavu a údržby sídelní zeleně. Zahradnictví. 2013. sv. 12, č. 9, s. 38–41. ISSN 1213-7596.

ŠTEFL, L. Nedostatky v péči a další faktory ovlivňující kvalitu nových výsadeb stromů. Zahrada, park, krajina. 2013. sv. XXIII, č. 4, s. 32–33. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů. Inspirace. 2013. č. 4, s. 14–15.

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů — přehled možností. Zahrada, park, krajina. 2013. sv. XXIII, č. 2, s. 24–27. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. – BALTAZÁR, T. – MATIOVÁ, S. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2013, s. 107–112. ISBN 978-80-7375-896-7.

ŠTEFL, L. – LATTENBERG, L. – SALANCI, J. Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů. Zahradnictví. 2013. sv. 12, č. 1, s. 42–44. ISSN 1213-7596.

ŠTEFL, L. Historie a vývoj zámecké zahrady v Litomyšli. Zahrada, park, krajina. 2011. č. 1, s. 14–17. ISSN 1211-1678.