Kdo jsme

Jsme projekční ateliér poskytující služby v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Specializujeme se na hodnocení stavu a kvality zeleně. Významnou část naší práce tvoří projekty rodinných zahrad, firemních areálů a veřejných prostor.

Díky stálému pracovnímu i studijnímu působení v akademickém prostředí, podílení se na významných výzkumných projektech i působení v samostatné praxi jsou v naší práci uplatněny nejnovější české i zahraniční poznatky, zkušenosti a trendy.

Zahradní a krajinářská architektura pro nás není pouze prací, ale především zájmem, zálibou a každodenní radostí. 

logo_prekryv

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Samostatný projektant

Pedagog a vědecko – výzkumný pracovník (Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita) Absolvent zahradní a krajinářské architektury (Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita)

Městský zahradní architekt pro města Vysoké Mýto a Úvaly u Prahy

Ing. Michaela Šteflová

Samostatný projektant

Doktorské studium Zahradní a krajinářská architektura (Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita)

Ing. Helena Smrčková

Samostatný projektant

Doktorské studium Zahradní a krajinářská architektura (Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita)

Bc. Monika Martišková

Projektant
Magisterské studium Zahradní a krajinářská architektura (Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita)

Kontakt

  • Ing. Lukáš Štefl Ph.D.
  • +420 737 807 440
  • info@ateliersteflovi.cz
  • DIČ: CZ8506103859
  • IČO: 87804565
  • Komenského 311/17 Podivín 69 145

Co nabízíme

Návrhy a projekty zahradních a krajinářských úprav

u rodinných domů

soukromých objektů a firemních areálů

veřejné zeleně obcí a měst

krajinářské úpravy

Hodnocení stavu a kvality zeleně

inventarizace dřevin, dendrologické průzkumy, návrhy pěstebních opatření

pasporty zeleně a plány péče o zeleň

generely zeleně obcí a měst, územní studie

Expertní činnost (zpracování odborných posudků)

hodnocení zdravotního stavu dřevin

hodnocení provozní bezpečnosti dřevin

návrhy pěstebních opatření (řezy, vazby, kácení apod.)

oceňování dřevin

Autorský a technický dozor, poradenská a konzultační činnost

Kde pracujeme

Působíme na celém území ČR, nejvíce pak ve východních Čechách a na severní a jižní Moravě.

JSME ČLENY

SPOLUPRACUJEME

NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY A PUBLIKACE

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky.
Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-507-7

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P.
Indikátory skladby a prostorové struktury systému městské zeleně.
Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo.
2015. sv. XVII, č. 2, s. 6-13
ISSN 1338-4430

ŠTEFL, L. Výsadba stromů v městském prostředí (kvalita školkařských výpěstků, 
kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče).
In Dřeviny mimo les III. Hradec Králové: Ekomonitor.
2015

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Systémy zeleně malých měst. Zahrada, park, krajina.
2014. sv. XXIV., č. 3, s. 60-64
ISSN 1211-1678

ŠTEFL, L. Kvalitativní indikátory – možné přístupy k hodnocení veřejné zeleně. Vše pro zeleň.
2014. sv. V, č. 1, s. 46-48
ISSN 1805-8965

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Jak kvalitně pečovat o stromy v městském prostředí? Dbejte na prevenci. Moderní obec.
2014. sv. xx, č. 7, s. 20
ISSN 1211-0507

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Kterých nejčastějších omylů se v péči o zeleň dopouštějí obce?. Moderní obec.
2014. sv. xx, č. 7, s. 19-20
ISSN 1211-0507

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně. In Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje,
2014, s. 101-111
ISBN 978-80-87756-06-5

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Methodology of clipped woody vegetation elements assessment. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra,
2014, s. 96-99
ISBN 978-80-552-1262-3

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Příčiny poškození stromů v městském prostředí (ve vztahu k managementu sídelní zeleně) na příkladu města Ostravy. Acta Pruhoniciana.
2014. sv. 106, č. 1, s. 27-33
ISSN 1805-921X

ŠTEFL, L. Quality indicators of status and maintenance of urban greenery. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra,
2014, s. 107-111
ISBN 978-80-552-1262-3

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Trávníky a stabilita ploch městské zeleně. In TRÁVNÍKY 2014. 1. vyd. 
Hrdějovice: Ing. Jana Lepičová – Agentura BONUS,
2014, s. 11-15
ISBN 978-80-86802-19-0

ŠTEFL, L. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Dřeviny mimo les. Hradec Králové: Ekomonitor.
2014

ŠTEFL, L. Využití přístrojových metod k hodnocení stability stavu stromů. In Dřeviny mimo les.
Hradec Králové: Ekomonitor.
2014

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Evaluation of the taxonomic composition of shaped vegetation elements in important historical gardens and parks of the Czech Republic. In Proceedings of 3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 2013. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno,
2013, s. 260-264
ISBN 978-80-7375-892-9

ŠTEFL, L. – MATIOVÁ, S. Kvalitativní indikátory stavu a údržby sídelní zeleně. Zahradnictví.
2013. sv. 12, č. 9, s. 38–41.
ISSN 1213-7596

ŠTEFL, L. Nedostatky v péči a další faktory ovlivňující kvalitu nových výsadeb stromů. 
Zahrada, park, krajina.
2013. sv. XXIII, č. 4, s. 32–33
ISSN 1211-1678

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů. Inspirace.
2013. č. 4, s. 14-15

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů — přehled možností. Zahrada, park, krajina.
2013. sv. XXIII, č. 2, s. 24-27
ISSN 1211-1678

ŠTEFL, L. – BALTAZÁR, T. – MATIOVÁ, S. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně,
2013, s. 107-112
ISBN 978-80-7375-896-7

ŠTEFL, L. – LATTENBERG, L. – SALANCI, J. Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů. Zahradnictví.
2013. sv. 12, č. 1, s. 42-44
ISSN 1213-7596

ŠTEFL, L. Historie a vývoj zámecké zahrady v Litomyšli. Zahrada, park, krajina.
2011. č. 1, s. 14-17
ISSN 1211-1678

+420 737 807 440

Zavolejte nám